Platforma

XARIS tworzy jednolitą platformę integrującą dane przestrzenne i opisowe, dostarczając narzędzia przechowywania, zarządzania, edycji oraz publikowania danych przestrzennych.

Geoportal

XARIS udostępnia dane graficzne i opisowe dla obszaru działania jednostki samorządu terytorialnego. Interaktywna mapa może być wywoływana z poziomu oficjalnego serwisu internetowego miasta/gminy/zakładu W-K/komunalnego.

Informacja przestrzenna

XARIS zapewnia dostęp do różnorodnych zbiorów danych opisujących obszary i zdarzenia występujące na terenie działania danej jednostki administracji publicznej.

platforma XARIS

platforma XARIS

Wspierane procesy

  • Gromadzenie, przetwarzanie, zarządzanie i udostępnianie informacji przestrzennej, opisowej, tabelarycznej i fotograficznej organom administracji publicznej, kooperantom i mieszkańcom
  • Określanie położenia obiektów w przestrzeni za pomocą m.in. współrzędnych geodezyjnych, GPS, adresów czy numerów działek ewidencyjnych
  • Dostęp dla użytkowników systemu do kompleksowych informacji dotyczących przestrzeni geograficznej

Analiza przedwdrożeniowa
5%

Opracowanie wdrożenia
15%

Opracowanie danych
50%

Instalacja i konfiguracja systemu
10%

Szkolenia
10%

Opieka techniczna
10%

Obszary zastosowań

Technologie

Technologie webowe Wykorzystujemy standardy HTML5 i CSS3 tworząc portale responsywne oraz umożliwiając tym samym wygodną edycję i przeglądanie danych również na urządzeniach mobilnych z dowolnym systemem operacyjnym

Skalowalność Dzięki wbudowanej aplikacji administrator dowolnie może rozbudowywać projekt

Standardy OGC Podczas budowania infrastruktury danych przestrzennych 2/3D wykorzystujemy standardy OGC-WMS, WMTS

Baza danych Stosujemy bazę danych Postgres/PostGIS

Formaty danych Obsługujemy zobrazowania rastrowe, serwisy WMS/WFS, DTM, obiekty wektorowe 3D

Paszportyzacja Paszportyzacja odbywa się w oparciu o dane, które zostają pozyskane w procesie wektoryzacji map analogowych, migracji danych z innych systemów, zasileniu systemu danymi cyfrowymi

Zbudujmy geoportal

Wstęp do kontaktu, doradztwa i wdrożenia.

Skontaktuj się z nami!

    ZGADZAM SIĘ na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu, otrzymywanie informacji handlowych oraz telefonicznych połączeń przychodzących – działań inicjowanych przez SHH sp. z o.o. w restrukturyzacji (administrator danych osobowych) w celach komunikacyjnych. Więcej informacji w Polityce Prywatności firmy SHH dostępnej na stronie shh.pl